Bina Otomasyon Çözümleri

Bina Otomasyon Çözümleri

Bina Otomasyon Çözümleri

Set İletişim ve Entegrasyon Teknolojileri Kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda tesisinizin tipine bağlı olarak en doğru zayıf akım,bina otomasyon, yönetim sistemleri tasarım ve uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

Zayıf Akım ve Bina otomasyon, yönetim sistemleri, tesisin tipine bağlı olarak ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri, jeneratör, hidrafor, VRV-VRF sistemleri, fan coiller, aydınlatma , otopark CO gaz izleme ve egzost kontrol sistemleri gibi farklı elektromekanik sistemlerin tek bir merkezden kontrolü, izlenmesi ve raporlanmasını kapsar. Ayrıca CCTV (kapalı devre televizyon), kartlı geçiş, yangın algılama vb. diğer güvenlik sistemleri ile de entegre edilerek tek merkezden tüm binanın minimum  personel ve maksimum verimlilikle kontrolünü sağlar.

Set İletişim Bina Otomasyon Çözümleri

Uygulama Alanlarımız:

  • 1- Isıtma-Soğutma-Havalandırma (Mekanik Otomasyon) Sistemleri

İşletmelerin faaliyet alanına, konfor-kontrol ihtiyaçlarına, elektro-mekanik sistemlerine bağlı olarak, kaynakların en etkili şekilde kullanılması, raporlanması, ısıtma, soğutma, havalandırma, su temin gibi mekanik sistem kontrollerinde insan faktörünü en aza indirerek, işletme maliyetlerinde tasarruf ve tam kontrol sağlanması temel amaçtır.

  • 2- Aydınlatma Otomasyon Sistemleri:

İşletmelerin iç-dış-mimari aydınlatma sistemlerinin zamana, ortam ışık şiddetine, kullanım yoğunluğuna göre otomatik olarak kontrol edilerek, işletme maliyetlerinde tasarruf ve tam kontrol sağlanması temel amaçtır.

  • 3- Otopark Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri:

Otoparklarda egzost gazı yoğunluğunun takibi, eşik seviye aşımında alarm verilmesi, egzost fanlarının çalıştırılması için kurulan sistemleri kapsamaktadır.

  • 4- Üst Düzey Entegrasyon:

Bina otomasyon sisteminin (BMS) yangın algılama, kartlı geçiş, CCTV, PDKS gibi diğer zayıf akım sistemleriyle entegrasyon platformu sağlayabilmesi nedeniyle de işletme genelinde sağlayacağı maliyet ve verimlilik, katlanarak artmakta, tek merkezden farklı sistemler yönetilip izlenmekte ve sistemler birbiriyle konuşabilmektedir.

Bina otomasyon proje tasarım ve uygulama süreçlerimiz:

Bina Otomasyon Sistem kurulumu için bizlerle iletişime geçtiğinizde sizin için en uygun sistemi uygulayabilmek için aşağıdaki çalışmalar yapılır:

1- Tesisinizdeki mevcut elektro-mekanik sistem incelenip, talepleriniz de dikkate alınarak, hangi sistemler için otomasyon uygulanmasının gerekeceği belirlenir.

2- Bina Otomasyon Sisteminin binanızdaki CCTV, yangın alarm, kartlı geçiş, asansör, endüstriyel otomasyon vb. diğer sistemlerle entegrasyon gerekliliği ve bunun düzeyi belirlenir.

3- Otomasyon senaryoları öncelikli olarak proje firmanızın tasarımları doğrultusunda tartışılarak oluşturulur.

4- Geleceğe dönük genişleme ihtiyaçları da değerlendirilerek, malzeme ve tesisat maliyetleri ile birlikte sistem seçenekleri sunulur.

5- Çözümde karar kılındığında, uygulama projeleri hazırlanır, mühendislik, programlama, grafik tasarım ve daha sonra sahada montaj ve programlama çalışmaları tamamlanarak işletme personeliniz eğitilir ve sistem teslim edilir.

6- Başlangıç aşamasında mühendislerimiz sistemin çalışmasını sağlayarak sistem operatörlerinin eğitim eksikleri varsa tamamlarlar ve gerek duyulduğu takdirde küçük programlama ayarlarını gerçekleştirirler.

7- Sistemleriniz işletmeye alındıktan sonra da bakım ve servis gereksinimleriniz için teknik servis ekiplerimiz emrinizdedir.